webinar register page

Webinar banner
Webinar De Multifocus methode
Spreker: Matthieu Goedhart, directeur Mutsaersstichting

In het webinar zal aan bod komen wat de kern is van de Multifocus methode. Op welke problematiek/casuïstiek focust deze methode zich? Wat maakt deze methode zo goed inzetbaar voor deze doelgroep? Wat zijn randvoorwaarden om deze methode goed uit te kunnen voeren in de lokale (wijk) teams? Wat is de rol van de medewerker? Voor wie: Gedragsdeskundigen, managers, team coördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en professionals werkzaam in de regio Hart van Brabant. Niet alleen interessant voor de professionals uit de lokale (wijk) teams, maar juist ook voor de samenwerkingspartners die in de regio samen met de wijkteams werken aan veiligheid.

Informatie over aanmelden en gebruik van het programma Zoom:

Aanmelden kan door hieronder je naam en e-mailadres in te vullen. Heb je nog geen Zoom account? Dan krijg je de volgende melding: “the email address has not been used as a Zoom account. Sign up free’. Je moet dan eerst een account aanmaken door te klikken op ‘sign up free’. Heb je al een Zoom account? Meld je dan aan met het e-mailadres van je account.

Na aanmelding krijg je een bevestigingsmail met een link naar het webinar. In de mail staat: ‘Click here to join’. Klik daarop als het webinar begint. In de mail staat ook het password (6 cijfers) dat je nodig hebt om deel te kunnen nemen.

Je kunt het webinar volgen op een computer, tablet of telefoon. Om via tablet of telefoon deel te nemen, moet je eerst de Zoom app installeren. Ook voor de computer is er een app. De eerste keer dat je je aanmeldt voor een Zoom-webinar, kun je de app installeren.

Dec 2, 2021 03:30 PM in Amsterdam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Huiselijk geweld en kindermishandeling.