webinar register page

Webinar banner
Finančné vzdelávanie. Ako na to? – opakovaný webinár
Ako sa v ňom nestratiť

Lektorka:
PaedDr. Monika Reiterová, PhD., učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:
• Oboznámime sa s koncepciou finančného vzdelávania na Slovensku, predstavíme záväzné a podporné materiály.
• Zosumarizujeme výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.
• Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať.
• Načrtneme pripravované zmeny vo finančnom vzdelávaní v súvislosti s avizovanou zmenou ŠVP.
• Ukážeme niekoľko aktivít, pomocou ktorých sa rozvíja finančná gramotnosť žiakov.
• Predstavíme štruktúru pracovných zošitov, oboznámime sa s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život.
• Informujeme o aktualizácii pracovných zošitov.
• Povieme, ako môžete zvýšiť aj svoju vlastnú finančnú gramotnosť.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 19, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .