webinar register page

Webinar banner
Inlästa läromedel
Vi går tillsammans igenom tjänsten Inlästa läromedel. Under genomgången kommer vi även att ge en del pedagogiska tips.

Nov 3, 2022 03:15 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inläsningstjänst.