webinar register page

Lansering: CEEQUAL veileder
Vi lanserer en veileder om hvordan CEEQUAL kan være et nyttig verktøy for å jobbe mer helhetlig med miljø og bærekraft i infrastrukturprosjekter – bli med på webinar!

I samarbeid med blant annet SINTEF Grønn anleggsektor, Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier, har Grønn Byggallianse jobbet siden 2020 jobbet sammen med næringen for å innhente kunnskap og forstå hvordan CEEQUAL kan være et nyttig verktøy for å jobbe mer helhetlig med miljø og bærekraft.

Nå har vi satt sammen arbeidet i en veileder og du er invitert til å høre mer om denne!

Sted: zoom
Dato: 22.06.2022
Tid: 14:00 – 15:30

Agenda:
• 14:00-14:10: Innledning v/Prosjektleder Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse
• 14:10-14:50: Kan CEEQUAL bidra til å fokusere på bærekraft i infrastrukturprosjekter fremover?
Tre nøkkelaktører innen infrastrukturprosjekter i Norge forteller om sin satsing på bærekraft og CEEQUAL som verktøy for å realisere sine strategier
• Bane NOR v/Rådgiver miljøledelse, Astrid Busengdal
• Nye Veier v/Seniorrådgiver ytre miljø, Mikkel Hedegaard
• SSV v/ Senioringeniør Stine Kiil
• 14:50-15:10: Presentasjon av veileder for bruk av CEEQUAL i Norge v/ seniorrådgiver samferdsel, Martin Schreck Norconsult
• 15:10-15:20: Fra ord til handling – erfaringer med CEEQUAL v/ Fagansvarlig miljø i Anlegg Tollef Eliassen , Veidekke
• 15:20-15:30: Avslutning fra Grønn Byggallianse og veien videre

Jun 22, 2022 02:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .