webinar register page

Webinar banner
HRY NA ROZVOJ – VYUŽÍVATE ICH?
Súbor hier sa zameraním na rozvoj zmyslových a mentálnych funkcií žiakov na prvom stupni ZŠ

Lektorka: Magdaléna Labudová, Mgr., špeciálna pedagogička, logopedička

OBSAH WEBINÁRA:

• Vysvetlíme si význam hry pre ľudí.
• Ukážeme si a popíšeme hry na rozvoj vnímania pomocou zmyslov zameraných na rozvoj zraku, sluchového vnímania a hmatu.
• Ďalej si ukážeme hry na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, precvičovanie pravo – ľavej orientácie, orientácie v čase a priestore.
• Povieme si o hrách na precvičovanie analýzy a syntézy, na rozvoj reči a slovnej zásoby, pamäti , pozornosti a postrehu, logického myslenia a matematických predstáv.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre špeciálnych pedagógov a rodičov, ktorých starostlivosť je zameraná na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre učiteľov v ZŠ, vyučujúcich v školských kluboch, animátorov v detských táboroch.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 12, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.