webinar register page

Kemisk Risikovurdering: Session 2
- Hvorfor eliminere og substituere?
- Hvad er STOP-princippet?
- Hvordan kan substitution, de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, samt brugen af personlige værnemidler indarbejdes i den kemiske risikovurdering?

På 2. session vil fokus altså være STOP princippet. Eliminering og substitution til mindre farlige produkter gennemgås, og der gives eksempler på produkter som kan substitueres og hvordan der arbejdes frem mod mindre farlige produkter og arbejdsprocesser.

Sep 30, 2022 11:00 AM in Copenhagen

Webinar logo
* Required information
Loading