webinar register page

Webinar banner
VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PORUCHAMI UČENIA?
O tom, ako pracovať so žiakmi s rôznymi poruchami učenia v bežnej triede.

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička a logopedička

Obsah webinára:
• Prinesieme vám tipy, ako komplexne rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole.
• Povieme si, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov vo vybraných vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk, resp. matematika.
• Prinesieme konkrétne ukážky pracovných listov pre žiakov prvého stupňa základnej školy s poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia a vývinová dysfázia.
• Ukážeme si návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami (strihanie, lepenie, vyfarbovanie...) upevniť základné poznatky žiakov.
• Nezabudneme ani na námety na samostatnú prácu žiakov.

Komu webinár odporúčame:
učitelia 1. stupňa ZŠ, učitelia nultého a prípravného ročníka ZŠ, asistenti, špeciálni pedagógovia, učitelia špeciálnych škôl

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Mar 3, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.