webinar register page

Webinar banner
Re/branding súčasného taca
6. máj - Marketingový potenciál a limity súčasného tanca
13. máj - Súčasný tanec nielen pre dospelých - ako na súčasný tanec namotať najmladšieho diváka?
20. máj - Dá sa tancovať online? Potenciál a limity online priestoru a aktuálnej situácie pre súčasný tanec
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sučasný Tanec.