webinar register page

Webinar banner
Вступ до наукометрії
Цілі та завдання наукометрії, дані та джерела, що використовуються для аналізу, критерії їхньої якості. Як розраховуються і для чого (не)варто використовувати основні показники: імпакт фактор та його варіації, Journal Citation Indicator, квартиль, індекс Гірша, CNCI, beamplots. Приклади коректного та некоректного застосування. Аналіз здобутків науковця та установи крізь призму Web of Science та InCItes

Mar 30, 2023 10:15 AM in Kyiv

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .