webinar register page

Webinar banner
FİKRİ MÜLKİYETİN BELİRLENMESİ VE İLGİLİ YOL HARİTALARI
İçerik:
•Bir Fikrin Patent Olup Olmadığı Konusunda Farkındalık Yaratma.
•Faaliyet Serbestliği Çalışması Hakkında Bilinmeyenler.
•Sahip Olunan Patentlere Dayalı Vergi Istisnası ve Analizi.
SoruCevap

Eğitimciler:
ERDEM KAYA –Sistem Global Danışmanlık - Patent Başkanı, Ortak

__________

Değerli Katılımcı Adayı,

Sistem Global ‘in sunduğu ücretsiz Webinar serisine katılmak isteyen ilgili kişilerin kişisel verileri Zoom uygulaması vasıtasıyla ilgili Webinar işleyişinin takibi amacıyla sınırlı olarak tarafların meşru menfaati şartıyla kullanılır. İleteceğiniz ve uygulama tarafından üretilen diğer veriler uygulama sunucuları bulut ortamında bulunduğundan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Webinar ’a katılmak suretiyle verilerinizin yurtdışına aktarılmasına bu doğrultuda onay verdiğiniz kabul edilir. 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınızı her zaman işletebileceğinizi hatırlatırız.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, Sistem Global Grup firmaları tarafından esnaf ve tacir statüsünde iseniz Sistem Global’in meşru menfaati doğrultusunda, değilseniz aşağıdaki evet butonunu işaretleyerek onay vermeniz halinde 6563 SK ve ikincil mevzuatı kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kullanılacak ve saklanacaktır. 6563 SK ve 6698 SK’nın 11’nci maddesi doğrultusunda vereceğiniz onayı her zaman ileriye dönük olarak geri çekebileceğinizi ve mevzuatta yer alan diğer haklarınızdan istifade edebileceğinizi hatırlatırız.

Keyifli Webinar’lar dileriz.

Apr 13, 2022 10:00 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sistem Global Webinar.