webinar register page

Webinar banner
JAZYKOVÁ GRAMOTNOSŤ A ZRUČNOSTI ŽIAKOV V 21. STOROČÍ
Krok dopredu vo vyučovaní slovenského jazyka v 4. a v 5. ročníku ZŠ

Lektorka:
Mgr. Viera Huliačková, učiteľka SZŠ sv. J. Bosca v Novej Dubnici

Obsah webinára:
1. Vzdelávacie trendy a stratégie vo vyučovaní materinského jazyka.
2. Realizácia projektu Slovenčina v kocke, rešpektovanie zásadných dokumentov a vzťahov.
3. Koncepcia pracovného zošita Slovenčina v kocke.
• Plynulá nadväznosť učiva a spôsobov práce v 4. a v 5.ročníku
• Rešpektovanie všetkých zložiek slovenského jazyka
• Rozsah učiva, zvládnutie základných požiadaviek
• Systematické spracovanie tematických celkov
4. Integrácia učiva, prepojenie obsahov.
5. Inovatívnosť a aktivity vo vyučovaní.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov 3. a 4.ročníka, pre učiteľov 5. ročníka, pre špeciálnych pedagógov pracujúcich s deťmi v 4. a 5. ročníku, zástupcov škôl pre 1. – 4.ročník ZŠ.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Dec 7, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .