webinar register page

Webinar banner
Inlästa läromedel och Begreppa
Vi går tillsammans igenom grunden i Inlästa läromedel och Begreppa, med fokus på hur du väljer bland alla resurser, hur du delar det med eleverna, hur ni kan arbeta med innehållet på olika sätt. Under passet kommer vi även att ge tips och visa användarstöd.

Jan 24, 2023 03:15 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inläsningstjänst.