webinar register page

Webinar banner
Hội thảo trực tuyến "Áp dụng Mô hình thông tin công trình trong giai đoạn xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng ở Việt Nam"
Hội thảo Webinar này dành cho ai?
Tố chức, cá nhân trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:
- Chủ đầu tư
- Tư vấn thiết kế
- Nhà thầu/ Nhà cung cấp
- Tư vấn quản lý dự án/ Tư vấn đấu thầu
- Quản lý cơ sở vật chất/ tài sản
Cơ quan nhà nước quản lý chuyên ngành (Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ NN& PTNT…).
Chính quyền địa phương, các Sở Xây dựng, Ban QLDA chuyên ngành.
Trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Người tham gia sẽ thu được gì?
- Cập nhật cơ chế, chính sách và các quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng liên quan đến áp dụng BIM ở Việt Nam.
- Bài học thực tiễn về sự cần thiết, lợi ích, khó khăn và kinh nghiệm khi áp dụng BIM cho quản lý cơ sở vật chất/ công trình hạ tầng, đặc biệt là cảng hàng không ở Việt Nam.
- Giải pháp công nghệ số hóa, giám sát công trường bằng camera360 và công nghệ AI.
- Nắm được các tiêu chuẩn quốc tế chủ yếu khi áp dụng BIM.
- Chương trình đào tạo, xác nhận năng lực cá nhân về BIM của BSI.
- Lợi ích và quy trình chứng nhận BIM Kitemark cho các tổ chức của BSI.
- Cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực BIM và người tham dự hội thảo.

Jan 11, 2023 08:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: QuocThai Le.