webinar register page

Webinar banner
Cybercrime in the COVID-19 era: Invoice Fraud and Digital Forensics case study
Christos Makedonas, partner u kompaniji Grant Thornton na Kipru, održaće predavanje koje ima za cilj upoznavanje s različitim načinima za sajber-napade na kompanije tokom pandemije, kao i sa realnim primerima ovakvih napada.

Tokom ovog predavanja predstavićemo studiju slučaja o jednoj finansijskoj prevari i istražnim radnjama koje su preduzete, kao i naučene lekcije i najbolje prakse koje treba primeniti kako bi zaštitili ličnu imovinu i imovinu kompanije.

Čuvanje ličnih podataka
Udruženja ISACA Beograd, uspostaviće registar osoba koji su prisustvovali ovom događaju u svrhu izdavanja potvrda o ostvarenim CPE satima kao i u svrhu čuvanja ovih podataka radi kasnije verifikacije i dokazivosti ostvarenih CPE sati. Registar će sadržati sledeće lične podatke: ime, prezime, ISACA Id broj ili Id broj drugog Udruženja (npr. UIRS), email adresa (na koju će Vam biti poslata potvrda o ostvarenim CPE satima).
Za potrebe naknadne verifikacije i dokazivosti ostvarenih CPE sati, Udruženje ISACA Beograd će čuvati lične podatke narednih 5 godina, a nakon tog vremena podaci će biti trajno obrisani.

Ukoliko ste član ISACA i vlasnik nekog ISACA sertifikata prijavom za ovaj događaj pristajete da Vaše lične podatke (ISACA Id broj, email adresa, ime i prezime) prosledimo ISACA Global-u radi evidentiranja CPE sati koje ostvarujete učešćem na ovom događaju.

Oct 22, 2020 07:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ISACA Belgrade Chapter.