webinar register page

Türkiye Çevre Haftası Etkinliği
Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında farkındalığın arttırılması ve bütüncül politikaların geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz Türkiye Çevre Haftası Etkinliği’mizde iklim değişikliği ve otomotiv sanayisinin dönüşümünü konuşacağız.

Jun 10, 2022 10:00 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .