webinar register page

Webinar banner
ČOSKORO ŠKOLÁKOM
Overenie školskej pripravenosti detí pred vstupom do základnej školy v oblastiach: Motorika, Samostatnosť, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti, Pamäť, Emócie, Zmysly.

Lektorka:
Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

• Povieme si, ako môžeme stimulovať školskú pripravenosť dieťaťa na školu.
• Ako efektívne a správne pracovať s 5-6 ročnými deťmi v jednotlivých oblastiach rozvoja tak, aby deti boli dobre pripravené zvládnuť požiadavky, ktoré so sebou škola prináša.
• Aké sú základné kritériá a znaky školskej zrelosti.
• Ako bezproblémovo rozpoznať aktuálnu rozvojovú úroveň dieťaťa pripravenými úlohami, ktoré by dieťa malo splniť.
• Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen učiteľovi, ale aj rodičovi zorientovať sa, v ktorej oblasti dieťa podáva nadpriemerný výkon a naopak – čo potrebuje precvičovať, aby jeho nástup do prvej triedy bol čo možno najprirodzenejší a bezproblémový.
• Predstavíme metódy a postupy ako využívať motivačné pracovné listy, ktorú sú zamerané na rozvoj školskej pripravenosti a následne samostatnú prácu v škole.
• Ukážeme si, ako zaznamenávať, bodovať a vyhodnocovať splnenie úlohy dieťaťom v hodnotiacej tabuľke školských predpokladov.

Komu webinár odporúčame:
Učiteľom v materských školách, rodičom detí predškolského veku, špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom učiteľa

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Mar 22, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.