webinar register page

Webinar banner
PREDŠKOLÁK S ADHD? ŽIADNY PROBLÉM!
O tom, ako možno aj pre predškolákov s ADHD zabezpečiť úspešný štart v základnej škole

Lektorka:
Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička

Obsah webinára:
• Vysvetlíme si diagnózu ADHD a jej prejavy v predškolskom veku.
• Povieme si, ako možno u predškolákov s ADHD rozvíjať pozornosť a sústredenie a ako podporovať správne návyky v správaní aj komunikácií.
• Priblížime možnosti tréningu koncentrácie pozornosti a práca s prejavmi poruchy pozornosti v predškolskom veku.
• Zameriame sa aj na prácu s hyperaktivitou a impulzivitou v predškolskom veku, aj s využitím relaxačných metód.
• Hovoriť budeme aj o zvládaní ťažkostí v správaní a prežívaní dieťaťa, nácvik vhodného správania.
• Povieme si, ako pomôcť dieťaťu s ADHD s ťažkosťami v komunikácii, reči a myslení, ktoré majú vplyv na jeho sebaobraz a rovesnícke vzťahy.
• Poskytneme vám prehľad programov a terapeutických prístupov na pomoc deťom s ADHD.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 6, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .