webinar register page

Webinar banner
Medieinvesteringarna under covid-19 och prognos 2021
IRM mäter och prognostiserar utvecklingen för medieinvesteringarna (köpt reklam).

I spåren av covid-19 har medieinvesteringarna sjunkit kraftigt under några mycket dramatiska månader på marknaden.

Under det här webinariet presenterar IRM:s vd Madeleine Thor utvecklingen för medieinvesteringarna under det första halvåret 2020.

Vi blir också först att få information om utfallet i det tredje kvartalet som IRM kommer att presentera bara dagarna innan.

I dessa budgettider så har vi också bett Madeleine presentera IRM:s prognos för 2021.

Välkommen!

Detta webinar är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Nov 16, 2020 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sveriges Annonsörer.