webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
CREW-talk show
CREW-talk là nơi để các tiếp viên hàng không truyền lửa, cảm hứng đến cho các bạn ứng viên chuẩn bị tham gia công việc tuyệt vời này. Chương trình hoàn toàn miễn phí và tổ chức liên tục. Bạn hãy chia sẻ CREW-talk đến cho những người bạn đang muốn tìm hiểu công việc tiếp viên hàng không nhé
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .