webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Оценување за време на хибридна настава – креирање рубрики како дел од формативното оценување
Овој вебинар е наменет за наставници од основните и средните училишта кои се запознаени и веќе применуваат техники за формативно оценување во наставата со физичко присуство и од далечина (средно ниво). Вебинарот има за цел да посочи како да се препознае добра рубрика, како да се креира добра рубрика за оценување и која е придобивката од оценувањето низ рубрики за наставникот, за ученикот, но и за родителот.

Работен јазик: македонски

Oct 27, 2021 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .