webinar register page

Webinar banner
HLADNA MESTA ZA VROČ PLANET: pomen prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih
Učinki podnebnih sprememb v prostoru postajajo vse bolj opazni, v prihodnje pa lahko pričakujemo le še njihovo stopnjevanje. Izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, v prostorsko načrtovanje vnašajo novo dimenzijo, ki zahteva celostne in dolgoročne premisleke ob sodelovanju in usklajevanju različnih sektorjev in interesov. Zgolj zgodnje in celostno ukrepanje vodi v večjo kakovost in udobje bivanja prebivalcev mest v prihodnosti.
K sodelovanju na posvetu smo povabili strokovnjake z različnih področij delovanja, ki bodo predstavili svoj pogled na problematiko prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih ter pristope, ki so se ali se še uveljavljajo v teoriji in praksi.

Oct 15, 2020 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije.