webinar register page

Webinar banner
Lean Webinars: Klimaatverandering aanpakken met Lean Management
Met de ‘Green Deal’ moet Europa in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengen ten opzichte van 1990 en in 2050 zou Europa het eerste klimaatneutrale continent moeten worden. Een hoop verbetering op komst dus! ..Maar verbeteren is ook veranderen… Hoe gaat Lean Management daarbij helpen? Consultant Jelle Marius legt het uit.

Oct 19, 2021 11:00 AM in Amsterdam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Bureau Tromp.