webinar register page

Webinar banner
Opakujeme si s najmenšími
Ako si s najmenšími žiakmi zopakovať učivo zábavnou a pútavou formou, ale hlavne bez stresu

Lektorka:
Mgr. Petra Hertl, autorka pracovných zošitov

Obsah webinára:
• Majú sa deti počas letných prázdnin učiť?
• Ako navodiť príjemnú atmosféru v triede na začiatku školského roka?
• Ako začať s učením na začiatku školského roka?
• Aké metódy a čo využiť, aby sa deti do školy tešili?
• Ako zábavne opakovať učivo?

Pre koho webinár odporúčame:
Pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. stupňa ZŠ, pre rodičov.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 20, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .