webinar register page

Webinar banner
İŞKUR İstihdam Politikaları ve İşgücü Piyasalarına Etkisi : Uygulamalar, Örnekler ve Mevzuat
• İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Güncel Değişiklikler,
o Emeklilikte Yaşa Takılanlar,
o Pandemi Dönemine İlişkin İki Önemli BAM Kararı,
o Son Dönem Önemli Düzenleme ve Yargı Kararları,
• Türkiye’de İşgücü Piyasası Görünümü,
• Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Politikalarına Genel Bakış
o Mesleki Eğitim Kursları,
o İşbaşı Eğitim Programı,
o MEGİP,
o Kısa Çalışma,
o Ücret Garanti Fonu,
o Diğer uygulamalar.

Nov 23, 2021 01:30 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eray Karagöz.