webinar register page

14. Ulusal Akustik Kongresi - 1. gün
14. Ulusal Akustik Kongresi 1. gün programında öğleden önce işitsel peyzaj, tasarım eğitiminde akustik, gürültü kontrolü oturumları ve öğleden sonra pandemi ve akustik özel oturumu ile 2020'nin ardından akustik paneli yer alacaktır.

Oct 7, 2021 09:30 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: UZEM Webinar Room 5 .