webinar register page

Webinar banner
LYMFSYSTEMET- vad är det och vad gör det?
Lymfsystemet - en viktig del av immunförsvaret och den allmänna hälsan. Varför blir man svullen och vad kan man göra om det? Du får med dig tips om vad du kan göra själv och hur du med små medel kan hjälpa kroppen.

Oct 24, 2021 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: EDSHSD Foreningen.