webinar register page

ASSEMBLEA D’ADVOCATS I ADVOCADES MEDIADORS I MEDIADORES DE L’ICAB
16h :
Presentació de la Diputada Il·lma. Sra. Núria Flaquer: activitats i accions Institucionals del Centre de Mediació ADR del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

16:15h: Presentació de la Sra. Montserrat Purti Presidenta de la Comissió de Mediació: activitats formatives organitzades per la Comissió de Mediació d’advocats i advocades mediadors/es de l’ICAB.

16:30h Conferència:
¿Cómo me cuido en mi práctica diaria?
Mediación y auto-cuidado de la persona mediadora: una mirada desde la Comunicación NoViolenta

Ponent:
Davide Nuzzolo

17:00h Debat i Torn obert de paraules.

Dec 2, 2020 04:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: formacio@icab.cat.