webinar register page

Webinar banner
Ako vyučovať dištančne slovenčinu v základnej škole?
Inšpiratívne a tvorivé nápady, aktivity pre učiteľov slovenského jazyka základných škôl.

Naša skúsená lektorka Mgr. Júlia Machánová Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Povieme si, ako učiť formou dištančného vzdelávania hodiny slovenčiny.
• Hovoriť budeme aj o tom, či vieme využiť vo svoj prospech možnosti, ktoré nám dištančné vzdelávanie ponúka.
• Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť nové výzvy a ako motivovať žiakov, aby boli aktívne vtiahnutí do vzdelávacieho procesu a aby prejavili záujem o hodiny slovenčiny.
• Predstavíme a ponúkneme niekoľko zaujímavých konkrétnych aktivít, nápadov a úloh, ktoré môžete využiť a realizovať na hodinách slovenského jazyka a literatúry v rôznych ročníkoch II. stupňa základnej školy formou dištančného vzdelávania.
• Uvedieme niekoľko tvorivých úloh a aktivít, ktoré budú u žiakov rozvíjať aj zručnosti ako je počúvanie a podporovať ich kritické myslenie a vyjadrovanie vlastného názoru
• Spomenieme inovatívne možnosti overovania vedomostí a testovania počas dištančného vzdelávania.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:
• Poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.
• Navrhnúť učebné činnosti.
• Vybrať a využívať vhodné metódy a formy počas dištančného vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame: učiteľom SJL, učiteľom cudzích jazykov, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Dec 10, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.