webinar register page

Webinar banner
Wat kan en wat niet? Vrijwilligen na Corona
Kan iedereen weer zomaar beginnen vrijwilligen als voordien? Wat kan en mag. Tijdens deze webinar gaan we hierop in, met veelmogelijkheid tot vraag en antwoord.

May 19, 2020 01:30 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: VSVw.