webinar register page

Webinar banner
מתי סוס הוא מכונה? על פרשנות חוזים בעקבות אפרופים וביבי כבישים // פרופ' גדעון פרחומובסקי
לפרטים מלאים באתר הפורום:
https://lawforum.org.il/events/parchomovsky/

תא משפט וחירות באוניברסיטה העברית מתכבד להזמינכם להרצאה:

"מתי סוס הוא מכונה? על פרשנות חוזים בעקבות אפרופים וביבי כבישים"

מאת פרופ' גדעון פרחומובסקי
גדעון פרחומובסקי הינו פרופסור מן המניין בפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית ושל אוניברסיטת פנסילבניה. הוא מומחה מוביל בדיני קניין, משפט וכלכלה, דיני חוזים, וקניין רוחני, בין היתר.

ההרצאה תשודר בזום, ביום ראשון ה-20.6 בשעה 17:00

ההשתתפות בהרשמה מראש בלבד

Jun 20, 2021 04:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading