webinar register page

Digi Diaspora 2 - Meetup #2
Digi Diaspora 2 - Meetup #2është aktiviteti i rradhës që do të organizohet nga Shoqata Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit (AITA), e mbështetur nga Programi i Migracionit dhe Diaspores - një program i financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunimin Ekonomik e Zhvillim (BMZ) dhe zbatuar nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar (GIZ), i cili përmes instrumentave të profesionistëve të kthyer dhe bashkëpunimit me diasporën, programi mbështet trasferimin e njohurive për zhvillim.

Partnerë të tjerë në këtë projekt janë Fondi Shqiptar i Zhvillimit të Diasporës, si dhe Innovate Albania.

Ky është takimi i dytë, ku takimi i parë u organizua me sukces më dt 12 Maj 2021 (Meetup #1). Takimi tjetër është planifikuar për dt. 23 Qershor 2021 (Meetup #3) me përfaqësues të suksesshëm të industrisë dixhitale, nga Shqipëria dhe Kosova, të Diasporës.

Qëllimi i takimeve është ofrimi i njohurive në fushën e IT-së, përmes angazhimit të diasporës së kualifikuar shqiptare, me qëllim forcimin e kapaciteteve të bizneseve lokale dhe komunitetit dixhital, si dhe rrjetëzimi profesional.

Për më shumë ju lutem ndiqni takimet online që do të zhvillohen.

Për çdo pyetje kontaktoni Menaxherin e Projektit, Dritan Mezini, dmezini@dm-consulting.biz.

Jun 2, 2021 01:30 PM in Vienna

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dritan Mezini.