webinar register page

Webinar banner
Rapportlansering: Norge, NATO og kjernevåpen
Kan Norge påvirke NATOs atomvåpenpolitikk? Vil Norge miste innflytelse i NATO dersom Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud?

I denne rapporten analyserer Folkerettsinstituttet NATOs atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

Rapporten presenteres av rapportforfatterne før det åpnes opp for spørsmål fra publikum.

Arrangementet ledes av Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

Nov 19, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Norske leger mot atomvåpen.