webinar register page

Klímasemleges Magyarország 2050 Konferencia
Nagyszabású online konferencia június 3-án a 2050-es magyar klímasemlegességi cél eléréséről a Green Policy Center és az Egyensúly Intézet szervezésében, amelyen részt vesznek az igazságos klímasemleges átmenet kulcsszereplői, szabályozói, különböző társadalmi csoport és a gazdasági szektor érintettjei, többek között

√ Frances Way ügyvezető igazgató, High Level Climate Champions Senior Leadership Team, UK
√ Schmuck Erzsébet elnök, Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága
√ Kőrösi Csaba igazgató, Köztársaság Elnöki Hivatal Környezet Fenntarthatóság Igazgatósága
√ Ürge-Vorsatz Diána alelnök, III. munkacsoport, ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC)

---

Momentous online conference on 3rd June 2021 on achieving the 2050 Hungarian climate neutrality target, organized by the Green Policy Center and the Equilibrium Institute, with the participation of key actors, regulators, various social groups and stakeholders in the economic sector, including

√ Frances Way, Executive Director in the High Level Climate Champions Senior Leadership Team
√ Erzsébet Schmuck, President, Committee on Sustainable Development of the Hungarian Parliament
√ Csaba Kőrösi, Director, Directorate for Environmental Sustainability of the Office of the President
√ Diána Ürge-Vorsatz, Vice-chair, WG III, United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Jun 3, 2021 09:00 AM in Budapest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: BK Studio.