webinar register page

Webinar banner
Četvrti webinar za roditelje: Preporuke za pozitivno disciplinovanje dece uzrasta 3-6 godina”
Naš četvrti webinar otvaramo pitanjem za sve roditelje:

Da li vas bole batine?

Naše panelistkinje podeliće sa vama preporuke za pozitivno disciplinovanje dece i razmotriti neka važna pitanja na ovu temu:

- Šta ostaje posle upotrebe fizičke sile?
- Da li postoje alternative batinama?
- Da li je moguće primeniti strategije pozitivne discipline?
- Kada koristite batine kao vaspitnu meru, i šta time pokazujete deci?
- Kako se osećaju deca kada ih udarite?
- Kako se osećate vi kada ih udarite?
- Da li su vas vaši roditelji tukli i ako jesu kako se osećate kada se setite nekih takvih situacija?

Jun 18, 2020 07:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fondacija Novak Đoković.