webinar register page

Webinar banner
ISACA Digitalt Medlemsmøte 25. april
Velkommen til digitalt medlemsmøte i april

I dagens møte har vi fått med oss vår egen president i ISACA Norway Chapter, Eli Sofie Amdam, som skal fortelle om de viktigste endringene i ISO/IEC 27002. De av medlemmene våre som deltok på forrige fysiske medlemsmøte på Brygg fikk vel med seg at dette er et tema som Eli Sofie brenner for :)

I februar i år kom det en ny oppdatert versjon av ISO/IEC 27002 - og det er gjort flere store strukturelle endringer. Den oppdaterte versjonen fokuserer på å samle tiltak i temaene organisatoriske tiltak, menneskelige tiltak, fysiske tiltak og tekniske tiltak. I tillegg til de åpenbare strukturelle endringene har noen tiltak blitt sammenslått siden forrige versjon, og noen nye har kommet til.
Endringene vil blant annet kunne gjøre det lettere å tilpasse tiltakene til sin egen organisasjon om man ønsker. Men det vil også kunne være krevende endringer for organisasjonen om man vil bruke den nye standarden.
Eli Sofie vil snakke om både de positive endringene, og mulige svakheter i den oppdaterte standarden.

Apr 25, 2022 04:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .