webinar register page

Webinar banner
SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA ONLINE
Podujatie bude nahrávané. Zaregistrovaná osoba dáva súhlas s vyhotovením a spracovaním obrazových a zvukových záznamov z podujatia.

Oct 21, 2021 09:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ivan Galamboš.