webinar register page

Webinar banner
25 Novembre - Jornada de difusió del projecte RECIPE/ Jornada de difusión del proyecto RECIPE/ Dissemination session of the RECIPE project
Reforçar les capacitats de protecció civil en un context de canvi climàtic

Aquesta jornada del dia 25 de novembre s'organitza des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i va dirigida a agències de gestió del perill, cossos operatius, comunitats autònomes... Traducció simultània al català, castellà i anglès. Si us plau ompliu els camps del formulari.

Reforzando las capacidades de protección civil en un contexto de cambio climático
Esta jornada del día 25 de noviembre se organiza desde la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya y va dirigida a agencias responsables de la gestión de peligro, cuerpos operativos, comunidades autónomas... Traducción simultánea al catalán, castellano y inglés. Por favor, rellenen los campos del formulario.

Reinforcing civil protection capabilities in a climate change context
This session on the 25th November is organized by the Civil Protection General Directorate of the Generality of Catalonia and it is focused to hazard management agencies, operative bodies, autonomous regions... Direct translation in catalan, spanish and english. Please, fill in the next form.

Nov 25, 2021 10:00 AM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .