webinar register page

Webinar banner
Biogen Covid-19 infektionen och MS - Kunskapsläget kring vaccination
Agenda

15:50 Onboarding och check in
Vid behov teknisk hjälp att logga in på mötet och house keeping för mötet.

16:00 Välkommen & introduktion
Moderator Christina Gip, medicinsk chef Biogen

16.05 Lärdomar från Svenska MS-registret om Covid-19
Jan Hillert, professor, överläkare neurologi, Karolinska institutet

16.20 Immunresponsstudie i Sverige vid SARS-CoV-2 vaccination vid MS.
Tomas Olsson, professor, överläkare neurologi, Karolinska institutet

16.40 Internationella erfarenheter av vaccinering mot SARS-CoV-2 vid MS
Charlott Dahle, docent, överläkare, klinisk immunologi/neurologi och immunologi, Linköpings Universitetssjukhus

16.55 Frågestund med föreläsarna och medicinsk rådgivare från Biogen

17.15 Summering och avslut
Moderator Christina Gip, medicinsk chef Biogen

Vid frågestund kommer det finnas möjlighet att adressera frågor via funktionen Q&A. Där finns val att vara anonym alternativ ställa frågor som syns i flödet. Vidare instruktioner ges vid mötet.

Välkommen!

Nov 16, 2021 03:50 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Biogen.