webinar register page

Freezonen, kvinno-tjej-och brottsofferjour verkar för #freefrånvåld för alla
Se sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur
Freezonen, kvinno-tjej-och brottsofferjour bjuder in till lunch-samtal den 24 november kl 14- 15.30 för att belysa sambandet mellan våldsutsatthet och våld mot djur. Vi samtalar om myndigheternas roll med Pernilla Börjesson och Angelica Nordström från Länsstyrelsen i Västmanland och vi kommer att gå igenom varningstecken, signaler kring våldsutsatthet och vad kan man göra om man är våldustsatt och har husdjur/djur. Även
Fanny Svenneke Åsberg från Riksförbundet VOOV deltar i samtalet med moderatorn Susanna Udvardi från Freezonen.

Nov 24, 2020 02:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Susanna Udvardi.