webinar register page

Ako zosúladiť IT zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi s GDPR
Ak čítate túto správu, práve ste sa úspešne zaregistrovali na náš webinár. Urobili ste dobre. Dozviete sa veľa praktických informácií zo sveta IT práva.

Eva Schin, riadiaca partnerka Právnickej firmy roka 2020 pre právo IT & Teleco (veľmi odporúčaná kancelária) vám poradí, ako nastaviť IT zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi tak, aby ste splnili podmienky Nariadenia GDPR.

Webinár sa skladá z 3 častí:

1. Intro (5min)
2. Ako nastaviť IT zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi tak, aby ste splnili podmienky Nariadenia GDPR (40min), konkrétne:
- kedy je potrebné získať súhlas a kedy vám stačí iný právny základ
- čo je oprávnený záujem prevádzkovateľa, kedy ho využiť a čo je potrebné urobiť
- kedy je potrebné uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov s dodávateľom

3. Otázky a Odpovede (15min)

Mar 4, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eva Schin.