webinar register page

[For Vietnam Sellers] Chiến lược quảng cáo cho sản phẩm chủ lực - Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
Xin chào các nhà bán hàng!

Giai đoạn sản phẩm mới được đăng bán là một trong những giai đoạn khó khăn, khi nhà bán hàng chưa có những thông tin cụ thể để chạy chiến dịch quảng cáo hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các Đối tác Bán hàng trong giai đoạn khởi đầu và tiếp nối chuỗi series Chiến lược quảng cáo cho sản phẩm chủ lực đang được nhiều nhà bán quan tâm, Amazon Global Selling sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn khởi đầu này. Chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn Webinar miễn phí với chủ đề "Chiến lược quảng cáo cho sản phẩm chủ lực - Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn”

Jul 30, 2021 10:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Amazon.