webinar register page

Webinar banner
AKO NAUČIŤ VYBRANÉ SLOVÁ S PRIHLIADNUTÍM NA DIVERZITU DETÍ V TRIEDE?
Ako prepojiť najjednoduchšie vybrané slová s ťažšími, aby sme upevnili učivo a podporili aplikáciu v slohovom písomnom prejave

Lektorka:
PaedDr. Eva Urbaneková, liečebný pedagóg, ambulancia liečebnej pedagogiky, Pezinok

Obsah webinára:
Predstavíme pedagógom a rodičom rôzne metódy, námety, typy cvičení, vo vyučovaní slovenského jazyka s využitím diferencovaných učebných textov podľa náročnosti. Ďalej vám ukážeme efektívne používanie materiálnych didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese so zámerom nadobudnúť čo najlepšiu úroveň vedomostí a zručností v oblasti vybraných slov.
Povieme si o:
• implementácii aktivizačných vyučovacích metód v slovenskom jazyku,
• špecifikácii detí s inakosťou, ako porozumieť ich svetu v procese učenia,
• diferencovanom, kooperatívnom, zážitkovom učení,
• rozdieloch práce v 3. a 4. ročníku.

Pre koho je webinar určený:
Pre učiteľov 3. a 4. ročníka ZŠ, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov v ZŠ a ŠZŠ, asistentov v ZŠ a rodičov detí.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 2, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .