webinar register page

Webinar banner
Viete, ako zatraktívniť pre žiakov čítanie v cudzom jazyku?
O tom, ako urobiť čítanie s porozumením v cudzojazyčnom vzdelávaní pútavé a efektívne.

Poďte s našou skúsenou lektorkou PaedDr. Dagmar Blight, PhD., na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Poukážeme na možnosti využitia zjednodušených verzií literárneho textu pri rozvíjaní čítania s porozumením v cudzojazyčnom vzdelávaní na 1. a 2. stupni ZŠ.
• Prinesieme praktické ukážky práce so zjednodušenými verziami literárnych textov v printovej aj audio verzii.
• Predstavíme príklady kreatívnych aktivít.
• Ukážeme si, ako možno pútavo a efektívne rozvíjať zručnosti čítania v cudzom jazyku.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia cudzích jazykov na 1. a 2. stupni ZŠ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 2, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová | RAABE.