webinar register page

Webinar banner
Pandémia a globálne klimatické zmeny
Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, Filozofický ústav SAV a EURACTIV Slovensko Vás pozývajú na online seminár.

Hostia diskusie:
- Alexander AČ, Ústav výskumu globálnej zmeny AV ČR
- Richard SŤAHEL, Filozofický ústav SAV
- Martin HOJSÍK, poslanec EP (PS/RE)

Úvodný príhovor: Urban ÜBERSCHÄR, riaditeľ Friedrich Ebert Stiftung v ČR a SR

Apr 12, 2021 05:00 PM in Budapest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Friedrich Ebert Slovakia.