webinar register page

Webinar banner
Yapay Zeka ve PaperWork
Yapay Zeka ile neler yapabiliriz? Verimliliği nasıl arttırabiliriz? Yapay zekayı, kişisel veri içeren belgeleri maskelemede nasıl kullanabiliriz?
Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz Yapay Zeka Motorumuz "PaperWorkAI", platformunuzun merkezinde yer alır. Derin Öğrenme (Deep Learning), Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) , Bilgisayar Görüşü (Computer Vision)'nün birleşimi olan yapay zeka motorumuz, süreç ve dokümanlar üzerinde yapılan işlemleri kolaylaştırır, yasal regülasyonlara uyumu sağlar

Apr 20, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: tolga esiz.