webinar register page

Webinar banner
Příprava předškoláků na vstup do školy s KuliFerdou
Školní zralost u dětí předškolního věku – čeho si všímat a jak ji rozvíjet

Lektor:
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Obsah webináře:
Máte předškoláky ve své mateřské škole? Rádi byste předškoláky připravili na dobrý vstup do 1. třídy? Hledáte vhodné pracovní sešity, tipy a další náměty na rozvoj školní zralosti? A jste zvědaví na KuliFerdu, kterého mateřské školy používají ke své práci již deset let?
Pokud Vás některé z otázek zajímají, tak pro Vás je určen bezplatný webinář, který Vám představí oblíbenou sadu pracovních sešitů KuliFerda určenou pro celoroční práci s předškoláky v mateřské škole. Pracovní sešity jsou zaměřeny na rozvoj klíčových oblastí školní připravenosti u dětí předškolního věku.
Webinářem Vás provede zkušená lektorka Mgr. et Mgr. Jana Pechancová, která je dlouholetou spoluautorkou pracovních sešitů Kuliferda. Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a zkušenosti, jak rozvíjet školní zralost u dětí předškolního věku. A také jak využít potenciálu pracovních sešitů, včetně metodické podpory a zpětné vazby, ve Vaší mateřské škole.
Dalšími bonusy webináře jsou náměty na činnosti a aktivity, jak podpořit a rozvíjet dítě před vstupem do 1. třídy.

Pro koho webinář doporučujeme:
Webinář je určen pedagogům mateřských škol, asistentům pedagoga v mateřské škole a i rodičům předškoláků.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 6, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
Základ svého pedagogického myšlení jsem získala na Střední pedagogické škole v Litomyšli. Následně jsem vystudovala magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku a posléze ještě psychologii na katedře psychologie FF UK, kde jsem se specializovala na školní a poradenskou psychologii. Pracovní zkušenosti jsem získala jako asistentka pedagoga v MŠ a ZŠ pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové, jako učitelka mateřské školy v MŠ Kohoutek při ZŠ Hanspaulka a především při svém působení v DYS-centru® Praha, z.ú., kde pracuji na pozici psycholožky a speciální pedagožky s dětmi předškolního a mladšího i staršího školního věku.S Nakladatelstvím Raabe dlouhodobě spolupracuje na přípravě oblíbených pracovních sešitů Kuliferda pro předškoláky.