webinar register page

Polyglutt Home Access
En introduktion i vikten av läsning för barnen i hemmet och hur ett digitalt bilderboksverktyg med språkstöd kan hjälpa till.

May 24, 2022 08:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inläsningstjänst.