webinar register page

Webinar: "Treball a distància i accident laboral"
Ponent: Jorge VILANOVA, Advocat i secretari general de mútua ASEPEYO.
Moderador: Max ARIAS, Advocat i vicepresident de la Secció de Dret Laboral ICAB.

Sep 16, 2021 06:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ICAB Barcelona.