webinar register page

Webinar banner
Balans Op 1 Blad - Balanslezen voor beginners
Vera Smets bouwt met jou een balans op. Je start een café, je gaat lenen, je gaat drank kopen en verkopen,... Eindelijk ga je begrijpen wat actief, passief, resultatenrekening, P&L, brutomarge, ebitda, ebit,... betekenen. De belangrijkste getallen van de balans worden samengebracht op 1 blad. Zo krijg je de BOEB of Balans Op 1 Blad. Vera geeft je een demo van de BOEB aan de hand van 2 voorbeelden: Anderlecht en Flanders Classics.

Oct 5, 2020 10:00 AM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vera Smets.