webinar register page

Att leda dig själv
Leda dig själv
För att leda andra måste man kunna leda sig själv. Särskilt i den tid vi nu lever i med andra krav och utmaningar än vad vi är vana vid. I en tid av social distansering och hemarbete, kan det vara särskilt krävande att upprätthålla ett glädjefullt och effektivt arbetssätt.

Den här onlinekursen inom ledarskap ger dig därför redskap och metoder för att stärka tryggheten i ditt självledarskap så att du kan utvecklas i en tid av osäkerhet och prövning. Du får verktyg för att öka din självkännedom och medvetenhet om hur du kan uppfattas av andra. Du får även konkreta verktyg för att hantera utmaningar och triggers så att du kan leda dig själv.

Genom att du utvecklar dina ledaregenskaper och bättre förstår dina egna drivkrafter blir du en ledare som i högre grad kan få andra att utvecklas. Så väl nu på distans som i framtiden.

Pris: 499 kr exkl moms
Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.
För frågor kontakta: info@skilled.se

Jun 4, 2020 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Katja Wennerfors.